Cornier laminat

Cornier laminat

Cornier laminat

CORNIER 100 X100 X10,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 100 x 100 x 10,0 mm calitate S235 Greutate: 15,05 k..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 120 X120 X12,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 120 x 120 x 12,0 mm calitate S235 Greutate: 21,66 k..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 20 X 20 X 2,5 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 20 x 20 x 2,5 mm calitate S235 Greutate: 0,78 kg/ml..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 20 X 20 X 3,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 20 x 20 x 3,0 mm calitate S235 Greutate: 0,90 kg/ml..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 25 X 25 X 3,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 25 x 25 x 3,0 mm calitate S235 Greutate: 1,14 kg/ml..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 30 X 30 X 2,5 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 30 x 30 x 2,5 mm calitate S235 Greutate: 1,20 kg/ml..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 30 X 30 X 3,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 30 x 30 x 3,0 mm calitate S235 Greutate: 1,38 kg/ml..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 35 X 35 X 3,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 35 x 35 x 3,0 mmcalitate S235 Greutate: 1,62 kg/ml ..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 40 X 40 X 3,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 40 x 40 x 3,0 mm calitate S235 Greutate: 1,90 kg/ml..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 40 X 40 X 4,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 40 x 40 x 4,0 mmcalitate S235 Greutate: 2,44 kg/ml ..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 45 X 45 X 4,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 45 x 45 x 4,0 mm calitate S235 Greutate: 2,76 kg/ml..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 45 X 45 X 5,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 45 x 45 x 5,0 mm calitate S235 Greutate: 3,33 kg/ml..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 50 X 50 X 4,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 50 x 50 x 4,0 mm calitate S235 Greutate: 3,09 kg/ml..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 50 X 50 X 5,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 50 x 50 x 5,0 mm calitate S235 Greutate: 3,80 kg/ml..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 60 X 60 X 6,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 60 x 60 x 6,0 mm calitate S235 Greutate: 5,46 kg/ml..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 70 X 70 X 7,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 70 x 70 x 7,0 mm calitate S235 Greutate: 7,43 kg/ml..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 80 X 80 X 8,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 80 x 80 x 8,0 mm calitate S235 Greutate: 9,68 kg/ml..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei

CORNIER 90 X 90 X 9,0 - S235

Descriere produs: Cornier laminat cu aripi egale 90 x 90 x 9,0 mm calitate S235 Greutate: 12,26 kg/m..

0,00 lei Fără TVA: 0,00 lei